Att vänta eller icke vänta på operation – det är frågan?

Att nya medicinska metoder som förbättrar vårdkvaliteten och förkortar vårdtiden snabbt införs i svensk sjukvård är till nytta för både individ och samhälle. T.ex. är höft- och knäprotesoperationer nu möjliga i dagkirurgi, men hur görs nya metoder tillgängliga och hur ökar vi jämlikheten nationellt? Arrangör: Capio.

Almedalsveckans programwebb

Anders Henriksson

Ledamot SKL:s arbetsutskott

Till presentation