Amorteringskraven - storstadens gissel eller landsbygdens gödsel?

Amorteringskravens effekt på byggandet av hyresrätter är relativt outforskat. Hur har kreditrestriktionerna påverkat bostadsutvecklingen? Finns det en skillnad mellan effekterna om vi jämför landsbygd och storstad?

Almedalsveckans programwebb

Carola Gunnarsson

Carola Gunnarsson.

1:e vice ordförande SKL.

Till presentation