Alla vill ha ett tryggare samhälle, men hur?

Med utgångspunkt i medborgare och offentliganställdas ökade känsla av otrygghet och oro inför framtiden låter vi panelen svara på hur de vill komma till rätta med problemen. Nationella strategier och förebyggande planer har tagits fram av den sittande regeringen, men hur går vi vidare?

Emil Broberg (V)

Emil Broberg deltar i Almedalen

3:e vice ordförande SKL, gruppledare Region Östergötland.

Till presentation