Program där SKL medverkar i Almedalen

Visar programpunkter filtrerat på:
Lokal
  • Korsgatan 4

onsdag 4 juli

  • 09:00 - 09:45

    Hur säkerställer svenska myndigheter och kommuner att det svenska valet kan genomföras utan otillbörlig påverkan? Dialog om vårt svenska valsystems robusthet, hotbilder och risker för fusk samt hur olika aktörer förbereder sig inför ett val i ett oroligt omvärldsläge.