Program

Här hittar du SKL:s och dotterbolagens seminarier, samt de seminarier där SKL:s politiska ledning och vd medverkar. Sammanlagt deltar SKL i över 170 externa sammanhang. För övriga SKL-representanters medverkan, se Almedalsveckans programwebb.

måndag 1 juli

tisdag 2 juli