Kontakt

Deltagande vid andras arrangemang

Som företrädare för Sveriges alla kommuner och regioner har vi bred kunskap om allt som rör svensk välfärd - från vård, omsorg och skola till digitalisering, bostadsbyggande, integration, kompetensförsörjning och finansiering.

Förfrågan om SKL-deltagande i Almedalen

Mathias Hvit
08-452 74 51
mathias.hvit@skl.se

Pressansvarig

Helene Lindstrand
08-452 78 07
helene.lindstrand@skl.se

Ansvarig seminarier

Peter Skyhag
08-452 77 71
peter.skyhag@skl.se

Projektledare

Paola Felicetti
08-452 71 85
paola.felicetti@skl.se