Välfärdsbehoven ökar

Den demografiska utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre gör att behoven av skola, vård och omsorg ökar.

Graf över ökning av fasta priser inom olika välfärdsområden. Skola och äldreomsorg ökar mest.

Källa: SKL, dec 2018

Kommunerna och regionerna är i början av en period med mycket stora krav på omställning. Det ökade trycket från demografin har varit uppenbart och känt under ett antal år. Hittills har utmaningarna i sektorns ekonomi hanterats genom intäktsökningar
från främst skatter och markförsäljning som gynnats av högkonjunkturen.

Men den ekonomiskt starka perioden går mot sitt slut och omfattande åtgärder kommer att bli nödvändiga. Nu krävs nya arbetssätt och ökad finansiering från staten.

Ekonomirapporten, maj 2019

Läs vidare