SKL:s seminarier den 1 juli

Tema för årets tre seminarier är välfärdens utveckling med fokus på vård och skola, samt klimatfrågan. Seminarierna webbsänds.

Skarpt läge - hur rustar vi oss mot det förändrade klimatet?

Måndag 1 juli, kl 13.30-14.15, Wisby Strand (Lojsta)

Värmeböljor och översvämningar. Stormar och bränder. Klimatförändringarnas effekter sker redan här och nu. De drabbar enskilda, organisationer och näringsliv och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Hur förebygger och hanterar kommuner och regioner klimatets kriser?

Mer om seminariet

Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan

Måndag 1 juli, kl 14.30-15.15, Wisby Strand (Lojsta)

Skolan behöver utvecklas utifrån lokala behov och förutsättningar. Det kommunala huvudmannaskapet är en garant för det. Tillsammans med att staten står för ramarna på nationell nivå. På vilket sätt kan staten bidra till god skolutveckling? Finns det generella framgångsfaktorer?

Mer om seminariet

Nära vård – vad krävs för att klara omställningen av vård och omsorg?

Måndag 1 juli, kl 15.30-16.15, Wisby Strand (Lojsta)

Det finns en bred samsyn om behovet av att föra vården och omsorgen närmare patienterna. Men hur ska det gå till rent praktiskt? Det krävs konstruktiva lösningar när det gäller arbetssätt, lagstiftning och finansiering. Hur kan staten, regionerna och kommunerna ta ett gemensamt ansvar?

Mer om seminariet