Se seminariet: Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Rekryteringsbehovet i välfärden är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Genom att utnyttja tekniken bättre och att fler går från deltid till heltid kan behovet minskas.

Referat: Så klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden

Genom att arbeta med flera olika åtgärder kan välfärden klara utmaningarna med en växande befolkning, ökade och förändrade behov samt en hård konkurrens om arbetskraften. Enbart nyrekryteringar kommer inte att räcka för att säkra kvaliteten i välfärden.

Olika åtgärder krävs

– Vi måste jobba med flera olika lösningar samtidigt, sa Lena Micko, ordf SKL. Genom att noga titta på de arbetsuppgifter som finns idag kan vi säkerställa att rätt kompetens utför rätt saker. Utbildningarna måste anpassas efter de nya uppgifter och nya yrken som växer fram. Samtidigt måste vi möjliggöra för unga att börja jobba tidigare, att nyanlända kommer snabbare ut i jobb samt att vi måste arbeta längre.

– Det kommer inte lösa sig av sig själv, fler ska jobba längre, vara friska på jobbet, och jobba heltid. Samtidigt måste vi jobba med innovationer och ny teknik, sa Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister. Kommunerna har en resa att göra för att skräddarsy utbildningar, praktik och annat för att nyanlända och arbetslösa ska kunna komma i jobb.

Innehållet i yrkena är attraktivt

– Unga vill jobba med människor, innehållet i det som finns inom vård- och omsorgsyrken kommer högt upp när unga svarar på vad som är viktigt när man väljer utbildning eller jobb. Det finns dock ett litet imageproblem och kommuner och landsting nämns inte som en attraktiv arbetsgivare, Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare, Futurion.

– Man vill också kunna byta spår och inte begränsas. Kommuner, landsting och regioner kan bli bättre på att lyfta innovation och visa att man kan utvecklas inom yrken. Yrkesrollerna får inte upplevs som murar.

Skruva, våga och aldrig luta sig tillbaka

– Det gäller att vara klurig och jobba med rekrytering på nya sätt, fånga unga där de är, säger Birgitta Forsberg, personaldirektör i Umeå kommun. Vi har infört arbetsmarknadskunskap i skolan, vi möter eleverna i skolan, och vi har gemensamma branschdagar med landsting och kommun. Man måste skruva, våga och aldrig luta sig tillbaka i rekryteringsarbetet.

Vi har ett långsiktigt strategiskt arbete i Umeå som handlar om att rekrytera och behålla arbetskraften. Nu måste vi till exempel ta ett större ansvar för att göra människor jobbklara. Förr sa vi att den enskilda personen skulle vara anställningsbar när den kom till oss. Men nu måste vi ta ett vidare ansvar. Andra kommer inte lösa det åt oss.

Lena Micko (S)

Lena Micko deltar på Almedalen

Lena Micko är ordförande på SKL.

Till presentation

Ylva Johansson

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister

Arbetsmarknads- och etableringsminister

Till presentation

Carl Melin

Carl Melin, samhällsanalytiker och forskningsledare Futurion

Samhällsanalytiker och forskningsledare Futurion

Till presentation

Birgitta Forsberg

Birgitta Forsberg, personaldirektör Umeå kommun

Personaldirektör Umeå kommun

Till presentation