Se seminariet: Rätt använd kompetens lyfter vården

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara avgörande för att säkra kvaliteten i vården framåt.

Ljudet kommer igång efter ca 3 minuter.

Teckenspråkstolkad sändning.

Mer om seminariet

Referat: Rätt använd kompetens lyfter vården

Enbart nyrekrytering räcker inte för att täcka rekryteringsbehovet inom hälso- och sjukvården de kommande åren. Att använda medarbetarnas kompetens rätt är en viktig pusselbit för att lösa utmaningen.

Hur jobbar SKL med den här frågan?

– Vi måste arbeta med flera olika lösningar för att möta utmaningarna inom vården, vi behöver förändra arbetssätten, att använda kompetensen rätt, utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre och satsa på det förebyggande arbetet, sa Anders Henriksson, förste vice ordförande för SKL när han inledde seminariet.

Det förebyggande hälsoarbetet är av största vikt, naturligtvis först och främst för individen, men det förebyggande arbete avlastar även vården. Vi vet att 30 procent av cancerdiagnoserna går att förebygga.

Vad kan staten göra?

– Vården behöver en arbetsmiljö där människor trivs. Styrsystem och detaljerade uppföljningssystem har nått vägs ände. Idag har vi en frisk diskussion kring tillitsstyrning, där personalens kompetens används på rätt sätt. Medarbetarna ges ansvar och inflytande, sa Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet.

– Det vi inom staten måste göra är att erbjuda utbildningar inom de områden där bristen på arbetskraft är stor. Vi har även skjutit till pengar som syftar till att regioner och landsting ska kunna öka bemanningen och pröva nya metoder. Till exempel inom digitalisering.

Rätt använd kompetens i Örebro

– Att använda kompetensen rätt är en långsiktig strategi för oss i Örebro, sa Helena Svensson HR-strateg från Region Örebro län. Vi har ett verksamhetsmotiv: det blir bättre för patienterna när personalen använder sin kompetens rätt. Vårdnära administrativa uppgifter som inte är patientomvårdnad kan utföras av andra än sjukvårdspersonalen. För att klara detta krävs en bra förändringsledning.

Är digitalisering en lösning?

Panelen var enig om att digitaliseringens möjligheter på ett systematiskt sätt måste in i regioners och landstings utveckling. Jonas Ålebring, ordförande SYLF, framhävde vikten av att arbetsprocesserna inom vården utvecklas och att det digitala arbetssättet ofta ligger efter. De som arbetar inom vården måste involveras i utvecklingen och fokus måste ligga på att göra rätt saker.

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation

Agneta Karlsson

Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet

Statssekreterare Socialdepartementet

Till presentation

Helena Svensson

Helena Svensson, HR-strateg Region Örebro

HR-strateg Region Örebro

Till presentation

Jonas Ålebring

Jonas Ålebring, ordförande SYLF

Ordförande SYLF

Till presentation