Se seminariet: Digitaliseringen utvecklar skolan och stimulerar lärande

Digitalisering fungerar som en hävstång för skolutveckling och bättre elevresultat, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt.

Referat: Digitalisering utvecklar skolan och stimulerar lärande

Digitalisering i skolan behöver prioriteras och en likvärdig tillgång säkerställas. Paneldeltagarna, vid SKL:s seminarium, var överens om att digitaliseringen krävs för att utveckla skolan.

– Vi har en utmaning framför oss med allt fler elever och samtidigt stora pensionsavgångar som ger en brist på lärare. Digitaliseringen behövs för att underlätta arbetet och hantera utmaningen, inledde Helen Odenjung, ledamot i SKL:s styrelse och arbetsutskott, SKL:s Almedalsseminarium, som handlade om digitaliseringen i skolan.

De fyra paneldeltagarna var överens om att digitalisering i skolan är viktig och kan fungera som en hävstång för skolutveckling och bättre elevresultat, om det nyttjas på ett genomtänkt och strukturerat sätt. I dag ser tillgången till infrastrukturen av IT-tjänster och kunskapen kring digitaliseringen olika ut på olika skolor runt om i landet.

Minskad administration
I Kramfors kommun har gymnasierektorn Peyman Vahedi länge arbetat med att minska lärarnas administrativa arbete med digitalisering. Han står bakom en digital plattform som gör det möjligt att flytta information om en elev från en skola till en annan. Det är dock fortfarande ett komplicerat och tidskrävande arbete att göra samma procedur från en kommun till en annan, något Peyman Vahidi anser att staten måste underlätta.

– Tillgången till elevdata är en förutsättning. När en elev flyttar från Kramfors till Gotland borde man vid godkännande kunna flytta över data och information om eleven från en skola till en annan. Det går inte idag, sa Peyman Vahedi och fortsätter:

– Vi måste alltid fråga oss hur eleverna lär sig bäst. Då är digitala verktyg en naturlig del av svaret och vi kommer förbi diskussionerna om lärarbrist och administration.

Ökad digital kompetens
I seminariesamtalet deltog även Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer, som menade att digitaliseringen i grundskolan är väldigt låg och att lärarens kunskaper i frågan behöver höjas.

– Största motivationen för elever är en kunnig lärare. Läraren borde ta ansvaret för digitalisering och att kunna verktygen – inte lämna över det till eleven. Man behöver jobba mer med digitalisering som ämne i lärarutbildningen men också i kompetensutveckling för lärare.

Seminariet avslutades med att paneldeltagarna framhöll några olika åtgärder som behöver vidtas framöver: likvärdig tillgång till digital infrastruktur, en nationell standard för elevdata och att alla elever får med sig likvärdig digital kompetens.

Helene Odenjung (L)

Helene Odenjung deltar i Almedalen

Ledamot arbetsutskottet SKL, gruppledare Göteborgs stad.

Till presentation

Peyman Vahedi

Peyman Vahedi, gymnasierektor i Kramfors kommun

Gymnasierektor i Kramfors kommun

Till presentation

Lina Hultqvist

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Ordförande Sveriges Elevkårer

Till presentation

Lars Lingman

Undervisningsråd Skolverket

Till presentation