Seminarium: Så klarar vi rekryterings­utmaningen i välfärden

Rekryteringsbehovet är betydande samtidigt som konkurrensen om arbetskraften ökar. Det är en stor utmaning, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra för att möta detta.

SKL senaste rekryteringsrapport visar att demografiska förändringar innebär att knappt 200 000 nya medarbetare behöver rekryteras till välfärden under de kommande tio åren. Utöver det kommer drygt 300 000 anställda att gå i pension under samma period.

Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler går från deltid till heltid och att fler jobbar längre så kan rekryteringsbehovet minskas med 180 000 personer de kommande tio åren. 

Det pågår redan ett omfattande arbete i kommuner, landsting och regioner inom ramen för SKL:s nio rekryteringsstrategier. De övriga strategierna är använd kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna, skapa engagemang, bredda rekryteringen, underlätta lönekarriär och marknadsför jobben.

Illustration seminarie om kompetens i almedalen