Seminarium: Rätt använd kompetens lyfter vården

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt.

Fram till 2026 ökar Sveriges befolkning med en miljon invånare. Framför allt ökar antalet barn, unga och äldre markant. De som är i arbetsför ålder ökar inte alls i samma takt. Arbetskraftsbristen innebär att enbart nyrekryteringar inte kommer att räcka till för att möta befolkningens ökade behov av välfärdstjänster de kommande tio åren.

Det kommer därför vara nödvändigt att hitta flera olika lösningar för att kunna upprätthålla kvaliteten i hälso- och sjukvården. Kommuner, landsting och regioner behöver bland annat förändra arbetssätten, utnyttja tekniken bättre, öka samarbetet mellan olika yrkesgrupper, se över yrkesroller och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning.

En lösning är att vårdens arbetsgivare blir ännu bättre på att använda kompetensen rätt. Rätt kompetens på rätt plats skapar bra kvalitet i verksamheten. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas, och resurser användas effektivt.

Läs mer

Rapport: Använd kompetens rätt

Rapport: Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden - rekryteringsrapport 2018

Anders Henriksson (S)

Anders Henriksson deltar i Almedalen

1:e vice ordförande SKL, Ordförande landstingsstyrelsen Landstinget i Kalmar län.

Till presentation