Lena Micko (S)

Lena Micko är ordförande på SKL.

Lena Micko deltar på Almedalen