Carola Gunnarsson (C)

Ledamot arbetsutskottet SKL, ordförande kommunstyrelsen Sala kommun.

Carola Gunnarsson deltar i Almedalen