SKL:s seminarier i Almedalen

SKL anordnade tre seminarier i Almedalen på temat Framtidens välfärd.

Andra organisationers seminarier

Representanter för SKL medverkar i ett stort antal seminarier i Almedalen.

FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDe 2019