Information

SKLs seminarier äger rum den 1 juli mellan 13.30 och cirka 16.30.

Lokal

Loijsta, Wisby Strand.