Stora turismpriset 2018

Varje år delas Stora Turismpriset ut till besöksplatser som uppvisat föredömliga insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet eller hållbarhet. Priset som är på 100 000 kronor delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman.

Stora turismpriset vinnare 2017

Konsthallen Artipelag vann Stora turismpriset 2017.

Konferensdagen Besöksnäringen på agendan avslutas utdelning av det 25-årsjubileurande Stora Turismpriset, som Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism utser. Jubileet inleds klockan 17 med mingel i samma lokal som konferensen, At Six. Själva prisutdelningen pågår mellan klockan 17.30–18.30. Sen är det mingel igen fram till klockan 19.

Vid prisutdelningen deltar prisets 21 regionalt nominerade kandidater, Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och ordförande för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, Cecilia Schelin Seidegård. Även vinnaren av 2017 års Stora Turismpris, Artipelag, medverkar.

Inbjudan har gått ut till nyckelpersoner inom besöksnäringen och anmälda till konferensen.