Fem röster om att bygga partnerskap

Representanter för olika delar av näringen reflekterar om hur de ser på sin och andras roll. Vilka utmaningar kräver samverkan mellan olika parter? Hur ser näringen på de offentliga aktörernas roll och vad kan näringslivet ta ansvar för? Vilka partnerskap behöver utvecklas mellan akademi, offentliga aktörer, civilsamhälle och näringslivet?

Björn Bergman

Björn Bergman, Svenska Stadskärnor

Vd, Svenska Stadskärnor.

Till presentation

Joppe Pihlgren

Joppe Pihlgren

För många är Joppe känd som frontfigur i Docenterna men här deltar han i sin roll som verksamhetsledare för Svensk Live.

Till presentation

Stina Algotson

Stina Algotson, vd Besöksnäringens FoU-fond

Stina Algotson, vd Besöksnäringens FoU-fond (BFUF).

Till presentation

Helene Lantz

Helene Lantz, Lantbrukarnas riksförbund

Verksamhetsutvecklare, Lantbrukarnas Riksförbund.

Till presentation